HVAD KOSTER EN ELCYKEL FOR EN SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE?

SÅ BILLIGT KAN DET VÆRE FOR EN SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE AT HAVE EN ELCYKEL

Er du freelancer, og overvejer du at købe en elcykel? Eller har du lige købt en elcykel? Der findes flere interessante skatteordninger, som du kan benytte dig af. Ved at træffe smarte valg kan du spare op til 50 procent på købet af en elcykel. Vil du gerne vide, hvilke ordninger, der er mest fordelagtige for dig som cyklende freelancer? Og hvordan du skal beregne denne fordel? Få mere at vide nedenfor.

SKATTEORDNING FOR ELCYKLER FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

Cykling har mange fordele frem for bilen og offentlig transport. Man får et bedre helbred, bliver mere produktiv, og presset på vejene og togene lettes. Der er derfor logisk, at den hollandske regering på forskellige måder tilskynder folk til at cykle mere. Det gør den fx ved at anlægge særlige supercykelstier  og ved at tilbyde skattefordele til selvstændige, som cykler i erhvervsøjemed.

For at drage fordel af skattefordelene til cyklister som selvstændig erhvervsdrivende, skal du gøre (et af) følgende:

  • Købe en cykel til privat brug og trække kørselsfradraget fra
  • Købe elcyklen til erhvervsbrug (sæt den på regnskabet) og gøre brug af forskellige fradrag
DSC00822

EN CYKEL TIL ENKELTMANDSVIRKSOMHEDEN

Det er endnu mere attraktivt, hvis du køber cyklen i forretningsøjemed og lader den figurere i dit regnskab. Det gør det muligt for dig at fratrække moms, afskrivning og afskrivning af mindre nyanskaffelser fra, så du betaler betydeligt mindre i skat. Bemærk, at du i dette tilfælde også skal betale et yderligere skattepligtigt tillæg, hvis du bruger elcyklen privat.

MOMS, DER KAN FRATRÆKKES FOR EN CYKEL

Som iværksættere behøver vi sikkert ikke fortælle dig, at du kan fratrække 21 % moms på virksomhedskøb direkte, når du indberetter moms. Dette gælder også for virksomhedskøb af en elcykel

AFSKRIVNING AF ELCYKEL I ENKELTMANDSVIRKSOMHED

Når du køber aktiver til din virksomhed – såsom en elcykel – kan du afskrive købsomkostningerne. Og denne afskrivning kan trækkes fra din fortjeneste hvert år. Cykler, der koster mere end 450 €, skal afskrives over fem år. Er du nystartet? Så kan du også afskrive alle købsomkostningerne i ét hug. Snak med din revisor om, hvad der er smart i dit tilfælde!

AFSKRIVNINGER AF MINDRE NYANSKAFFELSER

Hvis du investerer mere end 2.400 € (eks. moms) i din virksomhed et år, er du berettiget til afskrivning af mindre nyanskaffelser. Dette er en yderligere afskrivning på 28 % af det samlede beløb, du har investeret gennem et år. Det betyder også, at du betaler mindre skat.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE YDERLIGERE SKATTEPLIGTIGE FORDELE FOR ELCYKLER

Desværre mødes man ikke kun af skattefordele for selvstændige erhvervsdrivende med firma-elcykel. Siden 2020 gælder et fast tillæg på 7 % for privat brug. Det betyder, at du hvert år er pålagt at lægge 7 % af cyklens købspris (inkl. moms) til din fortjeneste. Det betyder, at du betaler ekstra skat.

 

BEREGNINGSEKSEMPEL FOR FIRMA-ELCYKEL I ENKELTMANDSVIRKSOMHED

For at beregne din økonomiske fordel kan vi anvende det samme eksempel som ovenfor, men hvor vi denne gang henregner elcyklen til virksomheden. Du køber endnu en BESV CT1.1  til 3.299 € og bruger den i fem år i din virksomhed. Så ser regnestykket sådan ud:

  • Du kan fratrække 21% moms, hvilket beløber sig til 21/121 x 3.299 = 573 € (rund op til din fordel!)
  • Du kan trække købsprisern på 2.726 € fra din fortjeneste i fem år.
  • Med afskrivning af mindre nyanskaffelser kan du fratrække 0,28 x 2726 € = 763 € én gang af skattemæssige årsager.
  • Årligt lægger du 0,07 x 3.299 = 231 € til din fortjeneste. I de fem år har du et samlet beløb på 1.155 € i tillæg til din fortjeneste.
  • I fem år kan du fratrække 2.726 + 763 – 1,155 = 2334 fra fortjenesten i dit regnskab. Det betyder, at du i alt (hvis du er i den laveste fraktion) kommer til at betale 0,371 x 2334 = 866 € mindre i indkomstskat.

Kort sagt: Når du køber din nye CT1.1 til erhvervsbrug, får du 573 € tilbage i moms og 866 € i indkomstskat. Som resultat heraf kommer din nye elcykel til at koste dig1.860 € som selvstændig erhvervsdrivende, lige over halvdelen af købsprisern.

Compare