Fortrolighedspolitik BESV

I tilfælde af at vi skal besvare dine spørgsmål, gennemføre din ordre og give dig en ordentlig og præcis service, har vi brug for dine personlige data. Til dette formål skal vi behandle dine data. For at informere dig klart og transparent om denne proces er denne fortrolighedserklæring udarbejdet. BESV sikrer, at de personoplysninger, vi modtager, behandles fortroligt, og at databehandlingen finder sted i overensstemmelse med kravene i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne fortrolighedspolitik besvarer de vigtigste spørgsmål om behandling af personoplysninger af BESV.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Personoplysninger er oplysninger, der beskriver noget om en person, eller som kan knyttes til en person. Data, der indirekte siger noget om nogen, er også personlige data. I denne fortrolighedserklæring er persondata defineret som alle data, ved hjælp af hvilke BESV kan identificere dig.

BESV behandler personoplysninger med det formål at levere tjenester eller data leveret af de involverede på eget initiativ. Dette omfatter blandt andet kontaktoplysninger og andre personlige oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere produkter og tjenester, personlige oplysninger, som du har udfyldt på kontaktformularer eller hjemmesideformularer, oplysninger, du giver under samtaler, personlige oplysninger tilgængelige på offentlige websteder eller personlige oplysninger, der kan fås fra offentlige registre, f.eks. landeregistret eller handelsregistret for handelskammeret.

BESV kan behandle personoplysninger om dig ved at bruge BESVs produkter eller tjenester eller ved at give personlige oplysninger til BESV selv, for eksempel ved at udfylde kontaktformularen på hjemmesiden.

Denne fortrolighedserklæring gælder for alle personer, hvis personoplysninger behandles af BESV. BESV behandler personoplysninger om personer, som de har, ønsker eller har haft et indirekte eller direkte forretningsforhold til. Dette omfatter følgende personer:

 • (Potentielle) kunder
 • Ansøgere
 • Folk der viser interesse for produkterne eller servicen.
 • Folk som har forbindelse til et firma eller organisation, som BESV har et partnerskab med.
 • Hjemmesidebesøgende
 • Alle øvrige personer som kontakter BESV.

MÅL

BESV behandler dine personlige oplysninger med følgende formål:

 • For at kunne indgå en forretningsrelation med dig:
  BESV har brug for dine personlige oplysninger, hvis du ønsker at være kunde eller hvis du ønsker at købe produkter eller service af BESV.
 • For at kunne udføre (købs) aftaler:
  Personlige oplysninger behandles for at kunne udføre BESVs aftaler. Dette er nødvendigt for at kunne kontakte dig og for at kunne forsyne dig med fakturaer vedrørende produkter og servicer.
 • For at kunne give dig information:
  BESV indsamler personlige oplysninger for at kunne give dig information. Det kan være information vedrørende din bestilling eller din kontaktanmodning.
 • Marketing:
  For at kunne tilbyde dig relevante marketing-beskeder som for eksempel e-mail nyhedsbreve, marketing information, udbud af yderligere produkter. Hvis du ikke udfylder de påkrævede oplysninger, når de skriver dig op til vores nyhedsbrev, kan vi ikke sende dig nyhedsbrevene. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevene ved klikke på linket i bunden af e-mailen. Uden dine oplysninger, kan vi ikke tilbyde dig (persontilpassede) tilbud.
 • Sociale medier:
  BESV benytter adskillige sociale mediekanaler, heriblandt Facebook, Twitter, LinkedIn og Pinterest. Hvis du benytter disse funktioner på hjemmesiden i forbindelse med sociale medier, så kan vi få dine personlige oplysninger via de relevante sociale mediekanaler.

BEGRUNDELSER FOR BEHANDLING AF PERSONDATA

BESVs behandling af persondata baserer sig på en eller flere af følgende principper:

 • Samtykke;
  BESV kan behandle persondata om dig fordi du har givet tilladelse til denne behandling. Du er i din fuld ret til at tilbagetrække dette samtykke til enhver tid.
 • Baseret på en aftale (skal afsluttes):
  Hvis din virksomhed har indgået en aftale med BESV eller ønsker at indgå en aftale for forsyning af produkter og service, vil BESV behandle den persondata, som er nødvendig for udførelsen af denne aftale.
 • Juridiske forpligtelser:
  Dine personlige oplysninger behandles også for at kunne overholde juridiske forpligtelser. I henhold til forskellige lovbestemmelser skal personoplysninger behandles og opbevares.
 • Legitime interesser:
  BESV behandler din persondata hvis det har en legitim interesse i at gøre det og hvis behandlingen ikke involverer en uforholdsmæssig krænkelse af dit privatliv.
 • For at kunne beskytte de data-registreredes sikkerhed:
  BESV kan behandle din persondata for at værne om din sikkerhed.

DELING AF PERSONDATA  MED TREDJEPARTER

BESV vil kun dele dine personoplysninger med tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for levering af tjenester i overensstemmelse med ovennævnte formål. Dette kan omfatte at indgå en aftale eller engagere en anden tredjepart på vegne af og efter instruktionerne fra BESV, som for eksempel leveringstjenester og leverandører. Derudover kan BESV give personoplysninger til en tredjepart, for eksempel en organisation med offentlig myndighed, hvis der er en juridisk forpligtelse til dette formål.

Der vil blive indgået en behandlingsaftale med tredjepart, der behandler personoplysninger på vegne af og efter instruktionerne fra BESV, som følge heraf vil denne tredjepart også være forpligtet til at overholde GDPR. Tredjeparter, der er engageret af BESV, og som tilbyder tjenester som behandlingsansvarlige, er ansvarlige for deres egen behandling af dine personoplysninger.

SIKKERHED FOR PERSONDATA

BESV lægger stor vægt på sikkerheden og beskyttelsen af dine personoplysninger og tager sig af dette ansvarligt. Hvis BESV gør brug af tredjeparts-tjenester, vil BESV indgå aftaler om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger i en databehandleraftale.

TILBAGEHOLDELSESPERIODE

BESV gemmer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for ovennævnte formål i henhold til de krævede love og regler for databehandling. Den maksimale opbevaringsperiode er to år. I forhold til funktionelle cookies bruges kontinuerligt samtykke. Funktionelle cookies sikrer, at vores hjemmeside fungerer korrekt, og at du let kan bruge hjemmesiden. Funktionelle cookies gemmer ingen personlige data og indeholder ikke data, der kan bruges til at spore dig. Brugen af disse cookies kræver ikke tilladelse fra dig som besøgende på hjemmesiden.

PRIVATLIVSRETTIGHEDER

Baseret på den nye GDPR -lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger har du visse rettigheder, når dine personoplysninger behandles:

 • Adgang:
  Du har ret til at spørge ind til hvilke personlige oplysninger som BESV behandler og få et indblik i denne data.
 • Rettelser eller tilføjelser:
  Du har ret til at indsende en anmodning om at få rettet eller færdiggøre ukorrekte oplysninger eller ufuldstændig persondata.
 • Slettelse af data:
  Du har ret til at anmode BESV om at slette persondata som er blevet behandlet om dig. BESV vil slette denne data i følgende tilfælde:
  • Hvis de ikke længere er nødvendige for det formål de oprindeligt var tiltænkt og indhentet.
  • Hvis du tilbagetrækker dit samtykke om behandling af data og der ikke er nogen anden juridisk grund til at behandle denne data;
  • Hvis du har indsigelser mod databehandlingen og der ikke foreligger nogen tvingende grunde til videre behandling;
  • Hvis data er indhentet og behandlet på et ulovligt grundlag;
  • Hvis dataene skal slettes på grund af en lovbestemmelse.
 • Begrænsning af behandling
  Du har ret til at bede BESV om at begrænse deres behandling af din persondata, hvis du er af den overbevisning, at det ikke er nødvendigt for BESV at behandle visse dele af din data.
 • Overførsel af data:
  Du har ret til at få et overblik over den data som BESV behandler om dig og at få den data overført til en anden part.
 • Indsigelse:
  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af din data. En anmodning om inspektion, rettelse, tilføjelse, slettebegrænsning, dataoverførsel eller tilbagetrækkelse af tidligere givet samtykke, kan sendes til os via kontaktformularen på hjemmesiden. Efter modtagelsen af din anmodning, vil du få besked fra os indenfor fire uger. Der kan være omstændigheder hvor vi ikke kan eller ikke helt kan, for eksempel vedrørende lovbestemte opbevaringsperioder.

OPDATERINGER

Denne fortrolighedspolitik kan ændre sig fra tid til anden som følge af nye udviklinger. Den nyeste fortrolighedspolitik findes på vores websted. Vi råder dig til at læse denne fortrolighedspolitik regelmæssigt, så du er opmærksom på disse ændringer. Du finder altid den seneste dato for ændringer her.

Denne fortrolighedspolitik blev senest ændret (5. Maj, 2021).

KONTAKT

Darfon Europe B.V. er den dataansvarlige som omhandlet i artikel 4 i den generelle databeskyttelsesforordning. Det betyder, at Darfon Europe B.V. er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger af BESV. BESV er et varemærke og handelsnavn for Darfon Europe B.V. handelskammernummer: 61951064) og er placeret på Habraken 2145 A i (5507 TE) Veldhoven, Holland.

Hvis du har spørgsmål til fortrolighedserklæringen, skal du venligst kontakte os. Du kan kontakte os på telefon 040-3031600 eller sende os en e-mail via kontaktformularen på hjemmesiden.