GARANTIEBELEID

BESV GARANTIEBELEID

BESV, een merk van Darfon Innovation Corp., garandeert dat haar elektrische fietsen (“Product”) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal consumentengebruik tijdens de garantieperiode. Op het Product zijn de volgende garantietermijnen vanaf de datum van aankoop (alleen onderdelen en arbeid) van toepassing:
 • Frame – Twee (2) jaar
 • Batterij – Twee (2) jaar of 300 volledige laadcycli bij een capaciteit van niet minder dan 80% (afhankelijk van wat het eerst gebeurt)
 • Andere elektrische componenten (controller, HMI, motor) – Twee (2) jaar
 • Niet-verbruiksartikelen: voorvork met schokdemper, zadel, zadelpen, versnellingshendel, voorderailleur, achter-derailleur, hoofdas, voor/achternaaf (exclusief vrije naven), stuur, remmechanisme, voorspatbord, achterspatbord, pedalen – Een (1) jaar
 • Alle overige onderdelen vallen niet onder deze garantie
Deze garantie is ongeldig indien BESV vaststelt dat het product is gewijzigd of dat er op enigerlei wijze mee is geknoeid. Deze garantie dekt geen problemen of schade als gevolg van:  
 • Ongeluk, botsing, val, verwaarlozing of misbruik (d.w.z. sprongen/stunts of gebruik op ongeschikt terrein)
 • Normale slijtage
 • Ongeoorloofde wijziging van het product of installatie van onderdelen die niet compatibel zijn met het product
 • Onjuist gebruik/onderhoud niet in overeenstemming met de productinstructies
 • Ongeschikt reinigingsgereedschap, zoals hogedrukreinigers
 • Het weer of de natuur (d.w.z. overstroming, bliksem of aardbeving)
 • Oorlog, vandalisme of diefstal

Deze garantie dekt het volgende niet:

 • Cosmetische schade of corrosie
 • Niet-BESV onderdelen/componenten
 • BESV producten gebruikt in commerciële uitleen/verhuur
 • BESV producten waarbij het in de fabriek aangebrachte framenummer is gewijzigd of verwijderd

Indien er sprake is van een inbreuk op de garantie en een product dus binnen de geldende garantietermijn een defect vertoont, dan zal BESV het product repareren of vervangen.

BESV zal onderdelen/componenten gebruiken om het Product te repareren, of het Product te vervangen door een nieuw of gereviseerd Product van hetzelfde of een functioneel gelijkwaardig model. Alle vervangende onderdelen/componenten of producten worden gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor een eventuele extra periode die in uw rechtsgebied van toepassing is.

HOE KAN IK GARANTIE-ONDERSTEUNING KRIJGEN?

Neem de volgende stappen voor garantieclaims:

 1. Neem contact op met de dealer waar je de BESV e-bike hebt gekocht en lever de volgende informatie:
  1. Kopie van het originele aankoopbewijs
  2. Garantiekaart en/of framenummer
 2. Zodra de garantieclaim is geverifieerd, zal BESV de juiste onderdelen leveren aan uw BESV-dealer voor reparatie of vervanging.
 3. Uw BESV-dealer zal zijn uiterste best doen om het Product te onderhouden. Uw BESV dealer zal contact met u opnemen om het Product op te halen na afloop van de service.

SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

In het geval dat een van de paragrafen van deze garantiepolis ongeldig wordt verklaard door een wet, statuut, handeling, regel, voorschrift of besluit van een bevoegde autoriteit in een van de Staten, wordt de rest van deze garantie op geen enkele wijze aangetast.

LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT SHALL BESV BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR MULTIPLE DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY BESV PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages, so the above limitations may not apply to you.

GARANTIECLAUSULE

DEZE GARANTIE GELDT ALS AANVULLING OP EN TEGELIJKERTIJD MET DE WETTELIJKE GARANTIE. DE BESV-GARANTIE DOET OP GEEN ENKELE WIJZE AFBREUK AAN DE WETTELIJKE GARANTIE. DE WETTELIJKE GARANTIE BLIJFT VAN TOEPASSING.

Compare

Bedankt voor je interesse in BESV.

Je zult binnen enkele minuten een e-mail krijgen om je keuze te bevestigen